Objednávka

Záväzná objednávka:

Objednávam si u Vás znalecký software AutoTax Office 6.1
Som držiteľom licencie AutoTax

Inštalačné CD prosím zaslať na doleuvedenú adresu za príplatok – 10,- €AutoTax si stiahnem z webu bez manipulačného príplatku (link na stiahnutie update Vám bude zaslaný na doleuvedený e-mail)