Objednávka

    Záväzná objednávka:

    Objednávam si u Vás znalecký software AutoTax Office 6.1

    Som držiteľom licencie AutoTax

    Inštalačné CD prosím zaslať na doleuvedenú adresu za príplatok – 10,- €AutoTax si stiahnem z webu bez manipulačného príplatku (link na stiahnutie update Vám bude zaslaný na doleuvedený e-mail)