Popis inštalácie

Po nainštalovaní programu ( podľa pokynov inštalátora) Vám počítač pridelí kontrolné číslo disku, ktoré je potrebné preposlať pre vygenerovanie licencie spolu s objednávkovým formulárom (záväznou objednávkou).

Objednávkový formulár nájdete tu

Vygenerované licenčné číslo Vám pošleme – poštou na AutoTax Office aj Znalecký denník v tvare:

Meno1Meno2Reg. čísloKontrol. čísloLic. číslo Znalec DennikLic.číslo AutoTax Office
JánMrkvička1830150533326-27-14-83-7512-34-56-78-90

Po zadaní licenčných údajov kliknite na tlačítko Aktivuj

Hlásenie licencia OK potvrdzuje, že inštalácia prebehla korektne a otvorí program.

V opačnom prípade sa zobrazí na monitore Vášho počítača chybové hlásenie:
NEPLATNÁ LICENCIA, čo znamená, že ste pravdepodobne zadali nesprávne údaje.

Najčastejšie problémy pri zadávaní licencie:

  1. Pred menom ste zadali titul (titul sa zadáva v nastaveniach programu)
  2. Meno alebo priezvisko ste zadali bez diakritiky (je nutné uviesť tieto údaje presne tak, ako pri objednávaní)
  3. Meno alebo priezvisko ste zadali nesprávnou veľkosťou písmen (ak máte na objednávke meno napr. Ján, je potrebné napísať do kolónky Meno: Ján. Pokiaľ zadáte JÁN alebo ján nebude licencia platná)
  4. Nezadali ste registračné číslo (toto číslo je nutné zadať)
  5. Zadali ste nesprávne registračné číslo (toto číslo je vo väčšine prípadov je to 1)
  6. Zadali ste nesprávne licenčné číslo

Nastavenie znaleckého denníka

V hornej časti je lišta Nastavenie denníka, kde vyplňte všetky potrebné údaje o užívateľovi (znalcovi, tlmočníkovi či prekladateľovi). Potrebné je  zadať v karte Nastavenie tlače fonty pre správne tlačenie dokumentov ( tieto nie sú prednastavené programátorom). Nastavenie preddefinovaných textov vyúčtovania Vám ušetrí čas pri vystavovaní vyúčtovaní (pred vložením textu kliknite na tlačítko edituj).

V prípade otázok a pripomienok Vám na tieto radi odpovieme na doleuvedených telefónnych číslach prípadne e-mailovej adrese.

info: autotaxsoftware@gmail.com, 0907 828 620